Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu giấy đăng ký rút tiền tại KBNN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Minh Trí
Ngày gửi: 08h:11' 09-10-2012
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 523
Số lượt thích: 0 người
UBND TINH ( Huyện, Thị xã): Duyên Hải CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên đơn vị: Trường THCS Đông Hải Độc lập – Tự do – Hạnh phúcGIẤY ĐĂNG KÝ NHU CẦU RÚT TIỀN MẶT


Kính gửi: Kho bạc Nhà nước Duyên Hải

Tên đơn vị: Trường Trung học Cơ sở Đông Hải
Địa chỉ: Định An – Đông Hải – Duyên Hải – Trà Vinh
Tài khoản: 8123.3.107991
Xin đăng ký nhu cầu rút tiền mặt tại KBNN Duyên Hải như sau:

SỐ TT
NỘI DUNG CHI
SỐ TIỀN
NGÀY RÚT

01
02
03
04
05
06
07
08

Lương, PC, tiền công, thưởng
Học bổng, SHP
Giải phóng mặt bằng
Hoạt động thường xuyên
Kinh phí hoạt động bổ sung
……………………………………………
……………………………………………
Thường xuyên khác
172.877.099
12/6/2012

TỔNG CỘNG
102.620.370Đông Hải, ngày 11 tháng 6 năm 2011
Duyệt chi của KBNN Thủ trưởng đơn vịVõ Thanh Điện
 
Gửi ý kiến