Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

MẪU ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ, CON DẤU

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Minh Trí
Ngày gửi: 04h:44' 08-01-2013
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 336
Số lượt thích: 0 người
GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ (Mẫu số: 02/MTK)

Kính gửi Kho bạc Nhà nước: Duyên Hải
Tên đơn vị (đã đăng ký mở và sử dụng TK tại KBNN): Trường Trung học Cơ sở Đông Hải
Đề nghị được tiếp tục giao dịch với KBNN theo các thông tin sau:
Tên đơn vị: Trường Trung học Cơ sở Đông Hải
Quyết định thành lập số: Mã ĐVQHNS: 1074991
Do cơ quan: Cấp ngày:
Địa chỉ: Định An – Đông Hải – Duyên Hải – Trà Vinh Điện thoại:0743737308
Họ và tên Chủ tài khoản: VÕ THANH ĐIỆN
Quyết định bổ nhiệm: Số.46/QĐ-CTH ngày 03 tháng 01 năm 2003
CMND số: 334345440 Ngày12 tháng 7 năm 2004 Nơi cấp:Công an Trà Vinh
Tên cơ quan cấp trên: Phòng Giáo dục và Đào tạo Duyên Hải
Yêu cầu mở tài khoản:
Tại Kho bạc Nhà nước:
Để giao dịch về:
Mẫu chữ ký:
Chữ ký thứ nhất
Chữ ký thứ hai

Chủ tài khoản
Họ tên: Võ Thanh Điện
Chức vụ: Hiệu trưởng

1.....................................
2.....................................
Kế toán trưởng
Họ tên: Quách Minh Trí

1.....................................
2.....................................

Người được uỷ quyền
Họ tên: .........................
Chức vụ: .......................

1.....................................
2.....................................
Người được uỷ quyền
Họ tên: .........................
Chức vụ: .......................

1.....................................
2.....................................

Người được uỷ quyền
Họ tên: .........................
Chức vụ: .......................

1.....................................
2.....................................
Người được uỷ quyền
Họ tên: .........................
Chức vụ: .......................

1.....................................
2.....................................

Người được uỷ quyền
Họ tên: .........................
Chức vụ: .......................

1.....................................
2..................................... Mẫu dấu: (1) (2)
............, ngày...... .tháng....... năm ........
Chủ tài khoản (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Mã tài khoản kế toán: …………………Tên tài khoản kế toán: …………………………………
Mã cấp NS:…………………………….Mã DDVQHNS: ………………………………………
( Trong đó: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Ngày bắt đầu hoạt động: ………………………………………………………………………….
Có giá trị đến ngày: ……………………………………………………………………………….
Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Duyệt y
………., ngày …...tháng ….. năm …….
Kế toán trưởng Giám đốc
( Ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
PHẦN BỔ SUNG
- Quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản ( bổ nhiệm lại): Số quyết định :……………………………
ngày …… tháng ….. năm …..
- …………………………………………………………………………………………………...
No_avatar

Bài tải về không rõ lưu ở đâu

 
Gửi ý kiến