Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

mẫu hợp đồng làm việc có thời hạn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thanh Điện
Ngày gửi: 18h:27' 26-06-2013
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 485
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số 2
MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
(ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV
ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG: THCS ĐÔNG HẢI -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 02/HĐLV
Đông Hải, ngày 27 tháng 6 năm 2013


HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
- Căn cứ Quyết định số:1101/QĐ-UBND ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân huyện Duyên Hải, về việc tuyển dụng viên chức;
- Căn cứ Quyết định số:178/QĐ-PGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Duyên Hải, về phân bổ giáo viên, nhân viên hợp đồng đợt 2 năm học 1011-2012,
Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: VÕ THANH ĐIỆN
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đại diện cho đơn vị (1) Trường trung học cơ sở Đông Hải
Địa chỉ ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 074.3737308

Và một bên là Ông/ Bà: PHẠM THÁI HIỂN
Sinh ngày 06 tháng 7 năm 1989 tại Duyên Hải – Trà Vinh
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý – Tin học
Năm tốt nghiệp: 2012
Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: không nghề nghiệp 
Địa chỉ thường trú tại: ấp 30/4, xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Số chứng minh thư nhân dân ……………………………………………………
Cấp ngày ….. tháng ….. năm ….. tại công an Trà Vinh
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
- Thời hạn của Hợp đồng từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 đến ngày 30 tháng 4 năm 2014
- Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) từ ngày ….….. tháng ……… năm ……. đến ngày …….. tháng ….. năm ……………………
- Địa điểm làm việc (2): ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Chức danh chuyên môn: Giáo viên dạy lớp
- Chức vụ (nếu có): Viên chức
- Nhiệm vụ (3) Giáo viên trung học cơ sở, dạy môn tin học, vật lý
Điều 2. Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc (4): 19 tiết/tuần (chưa tính thời gian hội họp)
- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: Các trang thiết bị đồ dùng dạy học của trường.
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người được tuyển dụng
1. Quyền:
- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.
- Phương tiện đi lại làm việc (5): Viên chức tự lo
- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): 15a.201, Bậc: 1 . Hệ số lương 2.34
- Phụ cấp (nếu có) gồm (6): Phụ cấp dạy lớp 30%, được trả 1 lần vào các ngày 15 hàng tháng.
- Thời gian xét nâng bậc lương: 01/5/2013
- Khoản trả ngoài lương: Theo qui định hiện hành
- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: /
- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng): Theo qui định hiện hành
- Chế độ bảo hiểm (7): Được tham gia đóng 23% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Được hưởng các phúc lợi: Theo qui định của trường
- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (8): Theo qui định của ngành
- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.
- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
- Những thỏa thuận khác (9): Theo qui định hiện hành
2. Nghĩa
 
Gửi ý kiến